Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch]

Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] [ Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… ]

Mã dịch vụ: 23.0214.1493
Giá dịch vụ: 29.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả