Mã dịch vụ: 23.0024.1464
Giá dịch vụ: 159.000 VNĐ
Ý nghĩa
Xét nghiệm định tính dùng để phát hiện có thai bình thường. Xét nghiệm này nhanh nhưng kém nhạy hơn (độ nhạy 20-50 mIU/mL) so với xét nghiệm định lượng. Xét nghiệm này có thể dương tính trong vòng 3 ngày kể từ khi trứng làm tổ. Phản ứng chéo với LH thường thấp, và kết quả dương tính giả rất hiếm gặp. Xét nghiệm định tính thường thực hiện với nước tiểu.
Xét nghiệm định lượng β-hCG thường được sử dụng không thường quy để phát hiện hCG. Nó có độ nhạy 1 đến 3 mIU/mL. Xét nghiệm này có độ nhạy cao nhất và đặc hiệu để phát hiện có thai sớm, ước lượng tuổi thai theo kinh nguyệt (gestational age), và chẩn đoán thai lạc chỗ hoặc dọa sẩy thai. Xét nghiệm này cũng có ích trong việc theo dõi điều trị khối u tinh hoàn. Kết quả cao thường gặp ở ung thư biểu bì nhau thai, ung thư biểu bì tế bào phôi, và có thai lạc chỗ. Kết quả hCG đặc biệt có ích để theo dõi ung thư tế bào mầm sinh hCG, đặc biệt là ung thư lá nuôi (trophoblastic). Rất ít phản ứng chéo với LH.
Định nghĩa
Các hormone glycoprotein gồm hCG, LH, FSH, và TSH gồm có hai tiểu phần. Tiểu phần α giống nhau ở tất cả hormone glycoprotein và tiểu phần β là đặc thù cho mỗi loại hormone. Các xét nghiệm đặc hiệu cao cho phép xác định hCG trong sự hiện diện của các glycoprotein khác. Việc tăng độ nhạy của xét nghiệm β-hCG cho phép phát hiện có thai sớm, trong khoảng 6-10 ngày sau khi trứng làm tổ. Một số khối u có thể sinh ra gonadotropin nhau thai lạc chỗ. Xét nghiệm hCG toàn phần, cả tiểu phần α và β, hoặc β-hCG có thể phát hiện các khối u lạc chỗ (ví dụ, ung thư biểu bì nhau thai, chửa trứng, khối u tinh hoàn mầm (germinal testicular tumor)). Trong các khối u này, hCG thường sinh ra do các hợp bào lá nuôi (syncytiotrophoblastic cells).
Giá trị bình thường
Nam: < 25 mIU/mL
Nữ: < 25 mIU/mL
Diễn giải kết quả
Kết quả tăng
Có thai
Thụ tinh nhân tạo thành công
Chửa trứng
Ung thư biểu bì nhau thai
U tinh
U tinh hoàn và buồng trứng (ovatian & testicular teratomas)
Có thai lạc chỗ
Một số khối u phổi, dạ dày và tuyến tụy
Hội chứng Down (trisomy 21), tăng ở giữa thai kỳ thứ 3
Kết quả giảm
Dọa sẩy thai
Có thai lạc chỗ
Trisomy 18, giảm ở giữa thai kỳ thứ 3