Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu]

Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu] [ Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) định lượng ]

Mã dịch vụ: 23.0015.1461
Giá dịch vụ: 249.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả