Mã dịch vụ: 23.0014.1460
Giá dịch vụ: 229.000 VNĐ
Ý nghĩa
Có một số kháng thể tự miễn đặc hiệu đối với tuyến giáp, nhưng antithyroglobulin và antithyroperoxidase thường được các bác sĩ chỉ định khi cần đánh giá các bệnh nhân mắc chứng tuyến giáp hoạt động quá mức, chứng suy giảm hoạt động tuyến giáp hoặc bệnh ung thư tuyến giáp.
Sự hiện diện của antithyroglobulin và antithyroperoxidase giúp khẳng định bệnh Graves và bệnh việm tuyến giáp Hashimoto.
Định nghĩa
Anti thyglobulin là các kháng thể của glycoprotein thyroglobulin có trong các nang của tuyến giáp.
Giá trị bình thường
Nam: < 115 UI/ml
Nữ: < 115 UI/ml
Diễn giải kết quả
Kết quả tăng
Kết quả anti thyroglobulin và anti thyroid microsomal tăng cao (>1:400) ở bệnh Hashimoto, kết quả tăng cao này cũng có thể gặp ở các bệnh tự miễn
Các kháng thể tuyến giáp có thể tăng trong các trường hợp sau:
Bệnh Graves
Ung thư biểu mô tuyến giáp
Chứng phù niêm không rõ bệnh căn (idiopathic myxedema)
Thiếu máu ác tính
Bệnh lupus ban đỏ toàn cơ thể (SLE)
Bệnh thấp khớp (RA)
Hội chứng Sjögren
Bệnh viêm tuyến giáp bán cấp
Bướu giáp lành tính