Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu]

Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu] [ Định lượng 25OH Vitamin D (D3) ]

Mã dịch vụ: 23.0055.1489
Giá dịch vụ: 400.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả