Điều trị tuỷ răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội

Điều trị tuỷ răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội [ Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên ]

Mã dịch vụ: 03.1730.1015
Giá dịch vụ: 899.000 VNĐ