Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement [ Răng sâu ngà ]

Mã dịch vụ: 16.0070.1031
Giá dịch vụ: 234.000 VNĐ