Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite [ Răng sâu ngà ]

Mã dịch vụ: 16.0068.1031
Giá dịch vụ: 234.000 VNĐ