Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam [ Răng sâu ngà ]

Mã dịch vụ: 16.0069.1031
Giá dịch vụ: 234.000 VNĐ