Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement(GiC)

Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement(GiC) [ Hàn răng sữa sâu ngà ]

Mã dịch vụ: 03.1954.1019
Giá dịch vụ: 90.900 VNĐ