Điều hòa kinh nguyệt từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không

Điều hòa kinh nguyệt từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [ Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không ]

Mã dịch vụ: 13.0238.0648
Giá dịch vụ: 383.000 VNĐ