Điều hòa kinh nguyệt người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ

Điều hòa kinh nguyệt người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ [ Thủ thuật loại I (Sản khoa) ]

Mã dịch vụ: 13.0235.0727
Giá dịch vụ: 9.000.000 VNĐ