Điều hòa kinh nguyệt lớn từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước

Điều hòa kinh nguyệt lớn từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước [ Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước ]

Mã dịch vụ: 13.0230.0646
Giá dịch vụ: 1.003.000 VNĐ