Điều hòa kinh nguyệt đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không

Điều hòa kinh nguyệt đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không [ Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không ]

Mã dịch vụ: 13.0241.0644
Giá dịch vụ: 358.000 VNĐ