Điều hòa kinh nguyệt bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần

Điều hòa kinh nguyệt bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần [ Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần ]

Mã dịch vụ: 13.0229.0643
Giá dịch vụ: 283.000 VNĐ