Điều hòa kinh nguyệt bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần

Điều hòa kinh nguyệt bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần [ Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần ]

Mã dịch vụ: 13.0231.0643
Giá dịch vụ: 2.000.000 VNĐ