Điều hòa kinh nguyệt bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

Điều hòa kinh nguyệt bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 [ Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 ]

Mã dịch vụ: 13.0233.0642
Giá dịch vụ: 1.108.000 VNĐ