Điều hòa kinh nghuyệt bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22

Điều hòa kinh nghuyệt bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 [ Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc ]

Mã dịch vụ: 13.0232.0647
Giá dịch vụ: 519.000 VNĐ