Điện di huyết sắc tố

Điện di huyết sắc tố [ Điện di huyết sắc tố (định lượng) ]

Mã dịch vụ: 22.0352.1227
Giá dịch vụ: 649.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả