Dengue virus IgM/IgG test nhanh

Dengue virus IgM/IgG test nhanh [ Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh ]

Mã dịch vụ: 24.0187.1637
Giá dịch vụ: 130.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả