Đặt sonde hậu môn sơ sinh

Đặt sonde hậu môn sơ sinh [ Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn ]

Mã dịch vụ: 13.0199.0211
Giá dịch vụ: 78.000 VNĐ