Đặt ống thông hậu môn

Đặt ống thông hậu môn [ Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn ]

Mã dịch vụ: 02.0247.0211
Giá dịch vụ: 78.000 VNĐ