Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu

Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 03.0164.0077
Giá dịch vụ: 131.000 VNĐ