Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản

Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản [ Chích áp xe tầng sinh môn ]

Mã dịch vụ: 03.3399.0600
Giá dịch vụ: 781.000 VNĐ