CMV IgM miễn dịch tự động

CMV IgM miễn dịch tự động [ CMV IgM miễn dịch bán tự động/tự động ]

Mã dịch vụ: 24.0194.1632
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả