Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè

Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0113.0013
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ