Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0108.0013
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ