Chụp Xquang thực quản dạ dày

Chụp Xquang thực quản dạ dày [ Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang ]

Mã dịch vụ: 18.0130.0017
Giá dịch vụ: 113.000 VNĐ