Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng

Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng [ Chụp thực quản có uống thuốc cản quang ]

Mã dịch vụ: 18.0124.0016
Giá dịch vụ: 98.000 VNĐ