Chụp Xquang răng toàn cảnh

Chụp Xquang răng toàn cảnh [ Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) ]

Mã dịch vụ: 18.0083.0014
Giá dịch vụ: 61.000 VNĐ