Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)

Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0105.0012
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ