Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn

Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0094.0013
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ