Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze

Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0095.0012
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ