Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên

Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0092.0013
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ