Chụp bàng quang chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản

Chụp bàng quang chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản [ Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang ]

Mã dịch vụ: 02.0178.0022
Giá dịch vụ: 191.000 VNĐ