Chích áp xe tuyến Bartholin

Chích áp xe tuyến Bartholin [ Chích áp xe tuyến Bartholin ]

Mã dịch vụ: 03.2258.0601
Giá dịch vụ: 800.000 VNĐ