Cắt polyp ống tai

Cắt polyp ống tai [ Cắt polyp ống tai gây tê ]

Mã dịch vụ: 03.2613.0875
Giá dịch vụ: 300.000 VNĐ