Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn

Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn [ Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn ]

Mã dịch vụ: 13.0155.0334
Giá dịch vụ: 600.000 VNĐ