Cầm máu mũi bằng Merocel

Cầm máu mũi bằng Merocel [ Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) ]

Mã dịch vụ: 15.0142.0868
Giá dịch vụ: 400.000 VNĐ