Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA

Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA [ Nhét meche/bấc mũi ]

Mã dịch vụ: 15.0208.0916
Giá dịch vụ: 107.000 VNĐ