Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh

Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh [ Cấp cứu ngừng tuần hoàn ]

Mã dịch vụ: 13.0200.0074
Giá dịch vụ: 458.000 VNĐ