Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất

Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất [ Rửa bàng quang ]

Mã dịch vụ: 10.0353.0158
Giá dịch vụ: 250.000 VNĐ