Adenovirus Real-time PCR

Adenovirus Real-time PCR [ Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng Real-time PCR ]

Mã dịch vụ: 24.0232.1719
Giá dịch vụ: 720.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả