Người phụ trách: Nguyễn Thị Việt
số 7 đường 78, ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m