Người phụ trách: Huỳnh Thị Thông
132 Trần Quang Đạo, ấp Bình Thuận, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m