Người phụ trách: Nguyễn Thị Chiễm
Ki ốt số 1, Chợ Sáng Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m