Người phụ trách: Lê Thị Tuyết
125/4 Ấp Trung Chánh 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m