Người phụ trách: Võ Thị Luân
số 13 đường 671, Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m