Người phụ trách: Hồ Huy Châu
649 Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m