Người phụ trách: Nguyễn Thị Mỹ
F1/1 Trần văn Giàu Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m